سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تصاویر جدید

سلام

بنابه تقاضای دوستان تصاویر جدیدی از زهرا خانم را روی وبلاگش می گذارم.

زهرا خانم ما کم کم داره به قول همشریانمان "کللک" می شود. خواب و خوراکش هم بهتر شده. هر چند طی دو هفته پیش دو بار ازش خون گرفتند چون مشکوک به گواتر بود که خدا رو شکر مشکلی نبود و جای نگرانی نیست. آخه این زهرا مگه چقدر خون داره که چند بار ازش خون بگیرن....

  لبخند زهرا   نگاه زهرا  

خنده ی زهرا   چقده ازم عکس میگیری بابایی!!

 

 مطلب بعدی : ایستادگی زهرا        مطلب قبلی : اومدی خونه عزیزم