سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بش بگو خوبه!

بش بگو خوبه!

هیچیش نیست!

هنوز هیچی!

فعلا نیومده!

هیچ اتفاق نیفتاده!

هنوز خبری نشده!

...

دخترم هنوز لیست کنم؟

اینا جواباییه که این چند روزه به همه میگم. همه هی می پرسن که پس این نیومد؟ ما هم به همه می گیم نه! هنوز نیومده! پیش همه خوار و زار شدیم. بسته دیگه بیا دیگه! همه منتظرتن. قدم رنجه بفرما و بیا. ما رو خوشحال می کنی. خواهشا امشب بیا. امشب دیگه آخرین تاریخته.

 

بیا دیگه دخترم. تروخدا.گریه‌آورمطلب بعدی : تصاویر جدید